Brittiska bolag med kvinnor i ledningen i snitt 10 gånger mer lönsamma

Hej från landstället i Dalsland! Idag glittrar sjön i solens sken och fåren som går i hagen bredvid bräker. Jag äter hallon, nakenbadar från bryggan, lyssnar på sommarprat och tar lite paus från solen genom att sitta lite framför datorn skriva. Igår publicerade jag ett inlägg på Instagram som jag tänkte att jag skulle resonera lite mer om nedan, samt ge er källor på. Glad läsning!

Brittiska bolag med kvinnor i ledningen i snitt 10 gånger mer lönsamma

I dagarna presenterades ny forskning från konsultfirman The Pipeline, som redogör för att brittiska storbolag med över 33% kvinnor i ledningen i genomsnitt är 10 gånger mer lönsamma än de bolag som enbart har män på ledande positioner.

Rapporten visar vidare att bolagen i detta index skulle ha genererat 195 miljarder pund (ca 2 200 miljarder SEK) ytterligare i bruttovinst (vinst innan skatt) – om det fanns större kvinnlig representation i bolagens toppskikt. Aktieindexet FTSE 350, som är det som undersökts i rapporten, listar 350 av de största börsnoterade bolagen i Storbritannien.

Rapporten är finns att läsa i sin helhet här.

Avsaknad av kvinnlig representation på ledningsnivå en finansiell risk enligt rapport från PwC

Det är inte bara i Storbrittanien man forskat på hur kvinnlig representation hänger ihop med ökad lönsamhet. Samma sak har undersökts här i Norden av konsultfirman PwC på uppdrag av CARE och Storebrand.

I rapporten som heter “Investing in gender equality” kom man fram till samma sak. Kvinnor i ledningen innebär högre lönsamhet och lägre risk. I rapporten från PwC redogör man till och med för avsaknaden av kvinnlig representation på ledningsnivå som en finansiell risk. Rimligtvis borde något som anses vara en finansiell risk också tas upp som en faktor när bolag värderas.

Rapporten finns här.

Jag är av förklarliga skäl ett stort fan av den här typen av forskningsrapporter och undersökningar. Varför? Jo, för de flesta rapporter som tas fram på ämnet konstaterar ju helt enkelt bara en avsaknad av kvinnor på ledande positioner i näringslivet. De rapporterna är självklart viktiga i den mån att de motbevisar alla som menar att näringslivet ÄR jämställt redan. MEN, det säger ju ingenting om VARFÖR det är viktigt med kvinnor i näringslivet.

Rådande uppfattning är ju att jämställdhet först och främst är en moralisk fråga. Kvinnor BÖR ju ha samma rättigheter och möjligheter att göra karriär som män, just för att det är RÄTT ur ett moralisk perspektiv. Men tyvärr är detta argument väldigt lätt att vifta bort eftersom det inte har några kännbara konsekvenser för den (man) som redan sitter i maktposition och väljer att inte rekrytera kvinnor. Men nu, med den här typen av forskningsrapporter, börjar vi komma till en punkt där det blir svårare och svårare för gubbar och män att fortsätta rekrytera gubbar och män. Om ett bolag skulle kunna ha 10 gånger högre lönsamhet om man tillsatte 33% kvinnor på ledande positioner, så ser det ju väldigt illa ut för de bolag som väljer att inte eftersträva just detta. Det ger ju sken av att män som sitter på maktpositioner fattar dåliga affärsstrategiska beslut om de väljer att bara fortsätta rekrytera män. Man kan alltså börja ifrågasätta deras yrkeskompetens – och DÅ ska ni veta, då händer det ofta grejer. För någon med makt vill ju inte riskera att bli avsatt eller utbytt när aktieägare och andra stakeholders inser att de gått miste om potentiell vinst.

Hur mycket man än kunde önska att män med sin förfördelade maktposition skulle börja ändra sitt beteende eftersom det är RÄTT sak att göra, så har det inte hänt på några hundra år och kommer inte att hända om ytterligare några sekel. Så därför är sådana här rapporter så viktiga.

Jag har inte hunnit läsa igenom rapporten från PwC ordentligt ännu men tar med mig den till bryggan nu och ska se om jag kan dra några lika konkreta siffror som de i rapporten från The Pipeline.

Har ni tips på rapporter ni tycker att jag borde läsa? Hit me up i kommentarsfältet eller skriv på Insta.

Kärlek från semester-Amanda

Leave a Reply

%d bloggers like this: